Pinces bivalves

La nova línea de bivalves multifunció MG es composa de 12 equips adequats a les màquines portadores d’entre 0,7 i 80 T. Gràcies a la seva robusta construcció, poden realitzar tan treballs de separació com de demolició lleugera d’estructures. L’òptim disseny exterior de les grapes i de la carcassa, fetes d’acer  de gran qualitat, garanteix que les pinces multifunció siguin adequades per les aplicacions més severes.